Giỏ hàng

USA Linux Hosting

US-DA10
đ75,250
Hàng tháng
10 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
5 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
US-DA15
đ107,500
Hàng tháng
15 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
7 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
US-DA20
đ258,000
Hàng tháng
25 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
20 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
US-DA25
đ193,500
Hàng tháng
25 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
15 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
US-DA30
đ225,750
Hàng tháng
30 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
25 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
US-DA50
đ483,750
Hàng tháng
50 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
30 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay