Giỏ hàng

Asian WordPress DirectAdmin

DA01
đ5,000
Hàng tháng
1 GB SSD Storage
Unlimited MySQL Database
1 Tên miền
RAM DDR5
Unlimited Free SSL
500GB băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
DA05
đ43,000
Hàng tháng
5 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
3 Tên miền
RAM DDR5
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
DA10
đ75,250
Hàng tháng
10 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
5 Tên miền chính
RAM DDR5
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
DA15
đ107,500
Hàng tháng
15 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
7 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
DA20
đ150,500
Hàng tháng
20 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
15 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
DA25
đ193,500
Hàng tháng
25 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
20 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
DA30
đ225,750
Hàng tháng
30 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
25 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
DA100
đ752,500
Hàng tháng
100 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
50 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
DA50
đ483,750
Hàng tháng
50 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
30 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay