Giỏ hàng

EU WordPress DirectAdmin

EU-DA10
đ75,250
Hàng tháng
10 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
5 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
EU-DA15
đ107,500
Hàng tháng
15 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
7 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
EU-DA20
đ150,500
Hàng tháng
20 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
15 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
EU-DA25
đ193,500
Hàng tháng
25 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
20 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
EU-DA30
đ225,750
Hàng tháng
30 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
25 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
EU-DA50
đ483,750
Hàng tháng
50 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
30 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
EU-DA100
đ752,500
Hàng tháng
100 GB SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
50 Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay
EU-DA Unlimited
đ1,182,500
Hàng tháng
Không giới hạn SSD Storage
Không giới hạn MySQL Database
Không giới hạn Tên miền chính
Unlimited Free SSL
Không giới hạn băng thông
LiteSpeed Cache
Direct Admin Control Panel
Auto Backup Daily
Anti-DDOS
Imunify360 Security
Cloud Linux
WordPress manager
Đặt Ngay